Referencer

Vi lever af tilfredse kunder og tror på langsigtede kunderelationer, hvor vi lærer hinanden godt at kende.

Gennem tiden har vi løst en lang række opgaver for både små, mellemstore og store virksomheder i både Danmark og udlandet. Herunder finder I en række udvalgte referencer.

BRAGI & ODIN TRANSLATION AGENCY

Oversættelse af tekniske tekster fra engelsk til dansk så som brugervejledning til elektrisk legetøj til børn.

Kunden udtaler (Oversat fra engelsk): ”… Gode kommunikationsevner og yderst pålidelig. Hun udgør et værdifuldt aktiv for enhver projektleder. Vi kan varmt anbefale at antage Susan til et hvilket som helst oversættelsesprojekt fra engelsk til dansk…”.

Teksteksempel fra udført arbejde:

Engelsk (US)

ASSEMBLY

Install battery and power supply
– Pull the storage battery into the battery compartment. Plug the interface to the jack, connect the red terminal and the black terminal respectively to the anode and cathode of battery.
(Notice: make sure they are correctly connected, red to red, black to black, otherwise it will cause short-circuit).

Dansk

MONTERING

Monter batteriet og strømforsyningen
– Læg akkumulatorbatteriet i batterirummet. Tilslut grænsefladen til stikket, tilslut den røde klemme og den sorte klemme til henholdsvis den positive og den negative elektrode på batteriet.
(Bemærk: Vær sikker på, at de er tilsluttet korrekt, rød til rød og sort til sort, for ellers vil det medføre kortslutning)

Windchallenge

Det hollandske firma sælger husstandsvindmøller. Vi har blandt andet oversat tekster til firmaets danske hjemmeside.

Kunden udtaler (Oversat fra engelsk): ”… Vi var meget tilfredse med det arbejde, du udførte for os. Både kommunikationen såvel som det endelige resultat har altid været meget klar…”

Teksteksempel fra udført arbejde:

Engelsk (US)

Journal 5

Pitch-Control makes all the difference
An important aspect of the design of The Windleaf is ‘pitch-control’, or the turning of the blades. Because of this The Windleaf is able to cope with high wind speeds. Our patented technology inside the turbine is able to pitch blades which ensures the turbine is not overloaded by high wind speeds. This makes The Windleaf storm-proof: a key safety aspect.

Dansk

Artikel 5

Pitch-regulering gør hele forskellen
Et vigtigt aspekt af konstruktionen af Windleaf er “pitch-regulering” eller drejning af vingebladene. Af samme årsag er Windleaf i stand til at håndtere høje vindhastigheder. Vores patenterede teknologi inden i vindmøllen kan pitche vingebladene, hvilket sikrer, at møllen ikke overbelastes ved høje vindhastigheder. Det gør Windleaf stormsikker – et vigtigt sikkerhedsaspekt.

Contexto Translations

Oversættelse af tekniske tekster fra engelsk til dansk så som sikkerhedsdatablad.

Kunden udtaler (Oversat fra engelsk): ”… Det var en fornøjelse. Tak…”.

Teksteksempel fra udført arbejde:

Engelsk (US)

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling
Avoid generating dust or fumes
Treat as nuisance dust
Provide adequate ventilation
Avoid contact with skin, eyes and clothing
Keep away from incompatible products

Dansk

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå at generere støv eller dampe
Behandles som genererende støv
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj
Holdes væk fra uforenelige produkter

INGCO International

Oversættelse af tekniske tekster fra engelsk til dansk så som brugervejledning til robot.

Kunden udtaler (Oversat fra engelsk): ”… Det var en fornøjelse at arbejde sammen med Susan. Hurtig, professionel og hjertelig. Hun er samtidig en dygtig lingvist, og det er tydeligt, at hun vil gøre sit yderste for at sikre oversættelsens nøjagtighed…”

Teksteksempel fra udført arbejde:

Engelsk (US)

Operating Safety Features

The UI is equipped with a number of internal features to enhance the operation of the system.

Throttle Engaged During Power Up
To prevent abrupt startups, the xxxxx will not operate if the throttle is depressed at the moment the Key Switch is turned on. The throttle must be in neutral position when the control is turned on.

Sleep mode
The control system utilizes a power saving mode designed to conserve battery life. If the system does not detect user input for several minutes, the controller will power itself off. To exit Sleep Mode, turn the Key Switch to the “off” position, and then “on”.

Dansk

Beskyttelsesforanstaltninger under betjening

Betjeningspanelet er udstyret med en række interne funktioner til at forbedre driften af systemet.

Gashåndtaget er tilkoblet under opstarten
For at undgå pludselig opstart fungerer xxxx ikke, hvis gashåndtaget er trykket ned i det øjeblik nøgleafbryderen aktiveres. Gashåndtaget skal være i neutral position, når kontrolfunktionen er aktiveret.

Dvaletilstand
Kontrolsystemet udnytter en strømbesparende tilstand designet til at spare på batteriet. Hvis systemet ikke registrer brugerinput i flere minutter, vil kontrolleren slukke sig selv. For at afbryde dvaletilstanden, drej nøgleafbryderen til ”Sluk ”-positionen og derefter til ”Tænd ”-positionen.